Toelatingen en vergunningen

De waterwegen bieden uiteenlopende gebruiksmogelijkheden. Van recreatie op en langs het water, tot evenementen en de afname van water. Om dit alles in goede banen te leiden verleent De Vlaamse Waterweg nv specifieke toelatingen en vergunningen.

Pleziervaart

Voor pleziervaart op de Vlaamse bevaarbare waterwegen heb je een vaarvergunning voor je vaartuig nodig. De vaarvergunning omvat een identificatiebewijs en een waterwegenvignet dat je jaarlijks moet hernieuwen. Je kan het waterwegenvignet aanschaffen op VisuRIS. Meer informatie over de nodige documenten en certificaten vind je op deze pagina.

Jaagpaden

Informatie over jaagpadtoelatingen voor gemotoriseerde voertuigen vind je hier.

Watervang

Je mag het water uit kanalen en rivieren gebruiken mits een melding of vergunning. Bij watervang van minder dan 500 m³ per jaar volstaat een melding. Via deze link vind je een overzicht van de watercaptatielocaties en via deze link een overzicht van de algemene voorwaarden en meldingsformulieren.

Hengelen

Vissen in het kanaal mag enkel als je in bezit bent van een visverlof. Meer informatie hierover vind je op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Privaat gebruik van wegen, waterwegen en dijken

Je mag openbaar domein voor privatieve doeleinden gebruiken mits een vergunning die je kan aanvragen met dit formulier.
Met privatief wordt bedoeld dat je het openbaar domein exclusief voor jezelf gebruikt, bijvoorbeeld om werken uit te voeren, activiteiten te organiseren of constructies te plaatsen, wijzigen of verplaatsen. De aanvraag heeft betrekking op het privatieve gebruik van wegen, waterwegen en dijken.
Stuur deze aanvraag minstens dertig dagen voor de aanvang van de werken of activiteiten naar De Vlaamse Waterweg nv.

Concessie asverstrooiing

Voor de verstrooiing van assen op de waterwegen van De Vlaamse Waterweg nv kunnen gemeenten een concessie op korte termijn afsluiten.

Evenement (recreatieve activiteiten) op of langs een waterweg

Op openbaar domein mag men geen evenement organiseren, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de grond. 

De Vlaamse Waterweg nv kan een vergunning of concessie verlenen om een evenement (barbecue, waterski-, roei-, kajakwedstrijden, triatlon, fietstocht met volgwagen, ...) te organiseren langs of op de waterwegen.

Een “evenement” is een speciale, tijd- en plaatsgebonden gebeurtenis die door een initiatiefnemer (individu, groep of organisatie) bewust is gepland en die gericht is op een bepaalde doelgroep om met een bewust gekozen vorm een bepaald doel te realiseren en die mogelijks een invloed heeft op het beheer, de exploitatie, de veiligheid langs en/of de bescherming van de waterweg en haar aanhorigheden.

Wanneer wordt jouw geplande activiteit als “evenement” aanzien, en moet je hiervoor dus een aanvraag indienen bij De Vlaamse Waterweg?

De organisator van de activiteit dient een aanvraag in te dienen indien aan één of meerdere van deze voorwaarden is voldaan:

 1. De organisator wenst signalisatie te plaatsen. 
 2. De organisator wenst de afsluiting van het jaagpad aan te vragen. 
 3. De organisator wenst stremming/beperking van het scheepvaartverkeer aan te vragen. 
 4. De organisator verwacht hinder voor het scheepvaartverkeer en/of andere waterweggebruikers (trager varen, uiterst stuurboordwal varen, …).
 5. De organisator wenst bijkomende bediening buiten de reguliere bedieningstijden of regelgeving aan te vragen.
 6. De organisator wenst het gebruik van het terrein (grond) van De Vlaamse Waterweg nv aan te vragen.
 7. Er wordt een wedstrijd georganiseerd. 

Indien een activiteit wordt gepland met met spierkracht voortbewogen kleine schepen (kano, kajak, roeiboten, SUP) wordt de bovenstaande lijst uitgebreid met twee bijkomende voorwaarden:

8. De organisator wenst de activiteit te laten plaatsvinden op locaties waar binnen de geldende regels niet met ‘met spierkracht voorbewogen schepen’ gevaren mag worden, zoals bijvoorbeeld op de Beneden-Zeeschelde en in snelvaartvakken (zie https://www.visuris.be/kano).
9. De organisator verwacht meer dan 20 deelnemende vaartuigen (m.u.v. reguliere trainingen in eigen club). 

Tenslotte moet elke activiteit die zwemmen omvat, aangevraagd worden, aangezien zwemmen in de regel verboden is. 
 

DE VOLGENDE VOORBEELDEN VAN ACTIVITEITEN OF AANVRAGEN WORDEN NIET AANZIEN ALS “EVENEMENT”, MAAR ALS “PRIVAAT GEBRUIK VAN WEGEN, WATERWEGEN EN DIJKEN”:

 • Evenementen met besloten karakter: trouwfeest, bedrijfsfeest, …
 • Foodtruck, ijskraam
 • Opnames voor film of tv
 • Tijdelijk plaatsen van kunstvoorwerpen

Het correcte aanvraagformulier kan je hierboven op de pagina terugvinden.

De Vlaamse Waterweg nv zal elke aanvraag onderzoeken en indien mogelijk een vergunning of concessie hiervoor afleveren. Aan dergelijke vergunning worden altijd een aantal algemene en specifieke voorwaarden verbonden. De algemene voorwaarden kan je terugvinden in het Retributiebesluit (art. 5-15). In de vergunning worden, indien nodig, ook de nodige specifieke voorwaarden opgenomen. Met het afleveren van de vergunning kan eveneens een scheepvaartbericht gepubliceerd worden. 

In principe worden de bruggen en sluizen niet bediend buiten de reguliere bedieningsuren of regelgeving. De bedieningsuren kan je per waterweg vinden op VisuRIS. In uitzonderlijke gevallen kan het echter wenselijk zijn om bediening buiten de reguliere bedieningsuren of regelgeving van een sluis of beweegbare brug aan te vragen. Bediening buiten de reguliere bedieningsuren moet ten minste twee maanden voor het evenement aangevraagd worden. Aanvraag voor bediening buiten de reguliere bedieningsuren en regelgeving kan je aanduiden in het aanvraagformulier voor de organisatie van evenementen.

Indien je voor de organisatie van het evenement ook een toelating voor het rijden op het jaagpad wenst aan te vragen, kan dit ook in het aanvraagformulier voor de organisatie van het evenement worden aangeduid. Je hoeft hiervoor dus niet apart een jaagpadtoelating aan te vragen. In een aantal gevallen moet je vanaf 1 januari 2019 (conform een Besluit van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv betreffende de tarifering van jaagpadtoelatingen van 18/10/2018) een vergoeding betalen. Voor een kortlopende toelating bedraagt dit tarief 50 euro. Meer informatie over jaagpadtoelatingen kan je hier vinden.

Dien jouw aanvraag voor de organisatie van een evenement in via het aanvraagformulier. Stuur het ingevulde formulier, met de vereiste bijlagen, naar info@vlaamsewaterweg.be.   

We raden aan om uw aanvraag ten minste drie maanden voor het evenement in te dienen. De gemiddelde behandeltermijn bedraagt vier weken. Na deze periode informeren wij je of jouw aanvraag al dan niet goedgekeurd werd en aan welke specifieke voorwaarden deze eventuele goedkeuring gebonden is.   
 

Overige aanvragen

Heeft u een vraag voor een toelating of vergunning die niet binnen een van de bovenvermelde categorieën past? Gelieve dan een mailtje te sturen naar info@vlaamsewaterweg.be met een gedetailleerde beschrijving van uw vraag (locatie, datum, soort activiteit, eventuele impact op waterweg- en of jaagpadgebruikers). De vraag wordt dan naar de juiste contactpersoon overgemaakt voor verdere opvolging.

Laatste nieuws

Top